#

Στοιχεία Εταιρείας

 

Επωνυμία                :AEOLIAN OFFSHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικοί Τίτλοι  :AEOLIAN OFFSHORE
ΑΦΜ                         :801867037
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ               :164842507000
Υπηρεσία ΓΕΜΗ     :ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
‘Εδρα                        :Σπάρτης 190 Πειραιάς, Τ.Κ. 18546, Αττική
Κεφάλαιο                :15000,00 Ευρω

Διοίκηση

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ του Γεωργίου και της Περιστέρας.
Κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Χρήστου Βουρνάζου, αρ. 11, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΡ058142, Α.Φ.Μ. 148546916
E-mail tkoutsosimos@aeolian-offshore.com